į pradžią
 
 
 
 
 
Vidutiniai pieno ūkiai irgi nori dirbti rentabiliai

2021-03-09

 

Pirmajame nuotoliniame susitikime su žemės ūkio ministru Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos (LVPŪA) nariai išsakė savo lūkesčius, ieškojo atsakymų į labiausiai rūpimus klausimus. Pieno gamintojai domėjosi ateinančių ketverių metų Žemės ūkio ministerijos vizija, iš ko ir kaip gyvens pieno ūkiai, trumposiomis maisto grandinėmis, kooperacijos nauda, traumuotų gyvulių skerdimu, mėšlo laikymu, fermų statybomis, taip pat jiems itin svarbus klausimas – vadinamasis Pieno įstatymas. Žodžiu, vidutiniai pieno ūkiai bando išnaudoti visas galimybes, kurios jiems padėtų ne tik išlikti, bet ir uždirbti iš savo veiklos.

Skaitykite daugiau: 


 

 
 
Dar metus - minimali išmoka už buvusias nederlingas žemes

2021-03-09

Pratęsiamas pereinamasis laikotarpis ūkininkaujantiems vietovėse, netekusiose mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, ir už jas bus mokama minimali kompensacinė išmoka. Už reikalavimus atitinkantį plotą vietovėse, kurios, 2018 m. apibrėžus vietoves su didelėmis gamtinėmis kliūtimis, neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, šiemet bus tęsiamas pereinamasis laikotarpis ir mokama minimali 25 Eur/ha metinė kompensacinė išmoka, praneša Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Tam buvo pritarta ŽŪM vykusiame Programos valdymo komiteto posėdyje.

Skaitykite daugiau: 
 

 
 
Pratęsiamas pereinamasis laikotarpis ūkininkaujantiems vietovėse, netekusiose mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso

2021-03-07

Už reikalavimus atitinkantį plotą vietovėse, kurios, 2018 m. apibrėžus vietoves su didelėmis gamtinėmis kliūtimis, neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso, šiemet bus tęsiamas pereinamasis laikotarpis ir mokama minimali 25 Eur/ha metinė kompensacinė išmoka. Tam pritarta Žemės ūkio ministerijoje vykusiame Programos valdymo komiteto posėdyje.

Plačiau

 
 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 2021-04-06

2021-03-05

Gerbiami sąjungos nariai,

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje yra paskelbtas karantinas, kurio metu ribojami vieši renginiai ir susibūrimai bei nesant galimybės balsuoti fiziškai, 2021-02-09 Telšių rajono ūkininkų sąjungos  posėdyje Taryba nutarė šaukti TRŪS  visuotinį narių susirinkimą.

 

Eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas šaukiamas 2021 m. balandžio mėn. 6 d. (antradienį) 10 val., TRŪS buveinėje (Sedos g. 6, Telšiai), balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius.

Susirinkimui neįvykus (nesant kvorumo), pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 16 d. (ketvirtadienį) 10 val. TRŪS buveinėje (Sedos g. 6, Telšiai), balsavimą organizuojant raštu, pagal išankstinio balsavimo biuletenius. Išankstinio balsavimo biuleteniai, pateikti eiliniam visuotiniam susirinkimui, galios ir pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime.

 

Susirinkimo metu bus nagrinėjami šie klausimai:

2020 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.
2020 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.
TRŪS atributikos tvirtinimas.
TRŪS  įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Nario mokesčio mokėjimo tvarka.
Tarybos nario rinkimas.
Diskusijos ir aktualijos.

 

Prašome balsuoti pagal pridedamą balsavimo biuletenį. Narių atstovai prie balsavimo biuletenio turi pridėti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (nuorašus ar patvirtintas kopijas), balsavimo biuletenyje ranka įrašant pridedamų atstovavimo dokumentų pavadinimus ir pridedamų (siunčiamų) lapų skaičių.

 

Biuletenius prašome siųsti paštu adresu: Telšių rajono ūkininkų sąjunga, Sedos g. 6, Telšiai arba elektroniniu paštu: telsetrus@gmail.com  su nuoroda “Visuotiniam TRŪS narių susirinkimui”. Balsavimo biuletenių bus laukiama iki 2021 m. balandžio mėn. 6 d., 15 val.  Balsai, gauti po 2021 m. balandžio mėn. 6 d. 17 val. nebus įskaityti į kvorumą. Balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretorius renkasi į sąjungos  būstinę  š. m. balandžio 6 dieną 15 valandą, suskaičiuoja gautus balsus ir paskelbia  visuotinio narių susirinkimo rezultatus.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, balsavimo biuletenių pakartotiniam narių susirinkimui bus laukiama iki 2021 m. balandžio mėn. 16 d., 15 val.  Balsai gauti po 2021 m. balandžio 16 d. 15 val. į kvorumą nebus įskaityti. Balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretorius renkasi į sąjungos būstinę š. m. balandžio 16 dieną 15 valandą, suskaičiuoja gautus balsus ir paskelbia pakartotinio narių susirinkimo rezultatus.

 

Balsavimo biuletenis ir platesnė informacija bus patalpinta iki susirinikimo likus 5 dienom.

 

 
 
Ūkininkai verčiami mokėti už šiukšles, kurių visai nėra

2021-02-27

 

Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius „Ūkininko patarėjui“ sakė, kad ūkininkai supranta, jog šiukšlės yra toks daiktas, už kurį reikia mokėti, privalu jas tvarkyti ir t. t. Bet kai atliekų tvarkytojai pradeda reikalauti už šią paslaugą mokėti nuo turimų sandėlių ar dirbamos žemės ploto, tai tampa sveikai logikai prieštaraujančiu absurdu. Ūkininkai įtaria, kad mokėjimas už šiukšles pagal turimą sandėlių ar dirbtuvių bei žemės ūkio naudmenų ploto dydį yra ne visos šalies problema, o tik savivaldybių sugalvotas pasipinigavimas.

„Valstiečiai“ tvarkos nepadarė

Mes sutinkame mokėti už šiukšles, nesiginčijame, bet savivaldybės buvo priėmusios tokią tvarką: reikėjo mokėti už surinktą šiukšlių kiekį, konkrečiai – už konteinerius, bet atsirado antra rinkliavos dedamoji – už turimą plotą. Tai tūkstančiai kvadratinių metrų – garažai, sandėliai ir kt. „Valstiečiai“, dalyvaudami Seimo rinkimuose, žadėjo, kad tai tikrai sutvarkys ir tokio absurdo nebus. Praėjo ketveri metai, niekas nepasikeitė, o dabar savivaldybės vėl nori didinti rinkliavą, supraskite, joms neužtenka pinigų, kuriuos surenka iš gyventojų, įstaigų, verslo įmonių, tarp jų – ir iš ūkininkų“, – esamą padėtį apibūdino Z. Aleksand­ravičius.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Ministerija išgirdo žemdirbių nuogąstavimus dėl mėšlo laikymo tvarkos

2021-02-26

Pastaruoju metu žemdirbių bendruomenėje emocingai aptarinėjami buvusios Vyriausybės aplinkos ir žemės ūkio ministrų bendru įsakymu patvirtinti naujieji reikalavimai mėšlo laikymui, kurie turėtų įsigalioti jau šį rudenį. Žemės ūkio ministerija išgirdo žemdirbių nuogąstavimus ir su Aplinkos ministerijos, žemės ūkio sektoriaus atstovus vienijančių organizacijų atstovais, mokslininkais rengia susitikimus, kuriuose analizuojamos įvairios mėšlo tvarkymo alternatyvos, diskutuojama ir įsiklausoma į visus argumentus.

Lietuvai įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, didelis dėmesys bus skiriamas oro, dirvožemio ir vandens užterštumui mažinti. Žemės ūkis turi tikrai daug įrankių pagerinti dirvožemio sveikatą. Vienas iš jų – tvarkingas mėšlo tvarkymas. 

 

Skaitykite daugiau 

 
 
K. Navickas: dyzelinio kuro lengvata nebus naikinama

2021-02-26

 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komiteto nuotoliniame posėdyje kalbėjo apie Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą, tačiau klausimuose tiek parlamentarai, tiek socialiniai partneriai teiravosi ir apie aktualijas. Visų pirma – lengvatų dyzeliniam kurui peržiūrėjimą.

Skaitykite daugiau:

 

 
 
Vietoje lengvatų naikinimo, ūkininkai jų tikisi daugiau: pateikė siūlymus dėl naujų

2021-02-25

Vyriausybei pradėjus kalbėti apie mokesčių lengvatų naikinimą ūkininkai sunerimo, nes juos ši reforma gali paliesti. Jie, kaip tikslinė grupė naikinant lengvatas, įrašyta ir Vyriausybės programoje.
Nors Finansų ministerija siūlo atsisakyti ir mažinti įvairių lengvatų, ūkininkai atvirkščiai – siūlo jų skaičių didinti. Žemės ūkio ministerija savo pozicijos kol kas neturi. Finansų ministrė Gintarė Skaistė sakė, kad jų dėmesio centre yra maždaug trečdalis 2,2 mlrd. eurų per metus kainuojančių lengvatų. Siūloma, pavyzdžiui, peržiūrėti lengvatą žemdirbių naudojamam vadinamajam „žaliajam dyzelinui“, kuris neapmokestinamas akcizu ir valstybė dėl to per metus netenka 82,9 mln. eurų.


Skaitykite daugiau:
 

 
 
Sujudo smulkieji ūkininkai: nauji reikalavimai verčia atsisakyti karvių

2021-02-17

 

Visos šalies ūkininkų situaciją sunkina numatomi pieno supirkimo bei mėšlo tvarkymo taisyklių pakeitimai. Nauji pakeitimai ūkininkus įpareigotų į punktą pristatyti tik atšaldytą pieną. O tai reikalautų nemažai investicijų. Rajono ūkininkai žadamus pokyčius vertina kaip smulkiųjų ūkių žlugdymą, tad jau renka parašus Žemės ūkio ministerijai.Skaitykite daugiau: 
 

 
 
Kaip mėšlą tvarko airių ūkiai

2021-02-17

Akademija, Kėdainių r. Žaliąja sala vadinama Airija 2013 m. turėjo 1,2 mln., dabar – beveik 2 mln. melžiamų karvių. Tai reiškia ne tik geresnį ūkininkų gyvenimą, bet ir aplinkosauginius iššūkius. Airijos gyvulininkystės sektoriaus augimas kelia klausimų, kaip tvarkytis didėjančiuose ūkiuose, kai reikia daugiau pašarų, didesnių patalpų, kai atsiranda daugiau mėšlo, ir tuo pačiu būtina mažinti šilumos efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ir amoniako išskyrimą į aplinką.    Apie tai savo pranešime kalbėjo Airijos žemės ūkio konsultavimo tarnybos „Teagasc“ mokslinė darbuotoja dr. Dominika Krol, dalyvavusi tarptautinėje nuotolinėje konferencijoje „Klimato kaita ir žemės ūkis – iššūkiai, patirtys ir sprendimai“, kurią surengė Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

 

Skaitykite daugiau:

 
 
Paramos žemdirbių savivaldai klausimas toliau kaitina aistras

2021-02-17

 

Pernai pirmą kartą žemdirbiai, deklaruodami pasėlius, galėjo skirti eurą nuo hektaro pasirinktai asociacijai. Tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sustabdė šių pinigų išmokėjimą, nes... gautas skundas, turi vykti teismas. NMA duomenimis, pernai deklaruodami pasėlius, žemdirbiai paramą - eurą nuo hektaro – skyrė 56-ioms juos vienijančioms asociacijoms. Iš viso beveik 251 tūkst. eurų. Tačiau kaip Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) nuotoliniame posėdyje sakė NMA direktorius Aleksandras Muzikevičius, šiuo metu pinigų pervedimai žemdirbių organizacijoms pristabdyti. Galutinis terminas šiai paramai išmokėti – birželio 30-oji.
 

Skaitykite daugiau: 

 
 

 
 
Ūkininkų laukia naujas iššūkis: sprendžiama, ką daryti su vienu iš sektorių

2021-02-10

 

Lietuva jau keliolika metų deklaruoja, kad gyvulininkystės prioritetinė sritis, tačiau jau keletą metų mažėja karvių ir kiaulių.

Dabar prisidėjo ir ūkininkus baugina naujas iššūkis – vadinamas Žaliasis kursas, kai ūkininkauti teks gamtą ypatingai tausojančias technologijas.
„Skaičiai nėra džiuginantys, tačiau nėra ir tragiški. Mes apsirūpiname maisto produktais, tik reikia įsivežti kiaulienos. Mūsų komanda, atėjusi į Žemės ūkio ministeriją, paveldėjo pieno strategiją, kuri buvo kurta perdirbėjų ir gamintojų, o ministerijos funkcija liko tik stebėtojo, kas mums nepriimtina. Ten surašyta daug punktų, kurie neparemti pinigais. Pavyzdžiui, šiandien mes gaminame 1,5 mln. t žaliavinio pieno, o strategijoje numatoma, kad daug investuojant būtų galima pasiekti 3 mln. t. Dabar norime suplanuoti, kiek kasmet galime investuoti į pieno sektorių“, – pasakoja Paulius Lukševičius, žemės ūkio viceministras.

 

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kiek per mėnesį pajamų gauna vidutinis pieno ūkis

2020-02-08

 

Lietuvoje sparčiai mažėja pieno ūkių, nors valdžia jau keliolika metų jiems dosniai dalina paramą ir kuria garsias sektoriaus vystymo strategijas, pagal kurias gamybą turime padidinti nuo 1,5 iki 3 milijonų tonų per metus.
Pieno supirkimo rinkoje dalyvaujančių Lietuvos ūkių vidutinis dydis yra 10-12 karvių, Latvijoje – 20, Estijoje – 160.
 

 


Skaitykite daugiau: 

 
 
Smulkiųjų pieno ūkių laukia dar vienas iššūkis

2021-02-05


Rengiami Pieno supirkimo taisyklių pakeitimai turėtų didelę įtaką smulkiems ūkiams. Lietuvos pieno gamintojų asociacija mano, kad griežtinti taisykles dabar ne pats geriausias laikas. Naujose Pieno supirkimo taisyklėse rengiami pakeitimai dėl pieno kokybės sudėties ir vertinimo sistemos bei pieno mėginių paėmimo, šiuo metu dėl jų vyksta diskusijos.

Skaitykite daugiau: 

 
 
LIMUZINŲ ŪKIO ŠEIMININKUI DĖL NAUJŲ REIKALAVIMŲ GALVOS NESKAUDA

2020-01-01

Pačiame Lietuvos pakraštyje, pasienyje su Lenkija esančiame Pagraužių kaime (Kalvarijos sav.) gyvenantis ir ūkininkaujantis Vincas Bagdonas, išgirdęs, jog šiemet griežtės reikalavimai mėšlo tvarkymui ūkiuose, lengviau atsidūsta: ūkininkas dar 2006 metais statėsi naują fermą ir tada įsirengė mėšlides bei srutų talpyklas, todėl jau yra įgyvendinęs aplinkosaugos reikalavimus savo ekologiniame mėsinių galvijų ūkyje. Nors buvo nelengva, šiandien šiam ūkininkui jau nebereikia sukti galvos dėl mėšlo ir srutų laikymo. Deja, dar yra daug smulkių ūkių, kuriems šie dideli ir nemenkų investicijų reikalaujantys darbai dar prieš akis.

Didėja reikalavimai

Žemės ūkio specialistų, mokslininkų pastebėjimu, Lietuvoje nemažai gyvulininkystės ūkių, neturėdami mėšlidžių arba jas turėdami per mažos talpos laikomų gyvulių skaičiui, ne augalų vegetacijos metu mėšlą veža į laukus ir ten jį laiko krūvose. Priekabos išverčiamos netvarkingai, mėšlas pilamas krūva prie krūvos, jos neuždengiamos.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Europinės paramos gavėjams – mažiau sankcijų

2020-02-01

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) toliau ne tik paprastina paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gavimą, bet ir mažina galimas sankcijas investicinių projektų vykdytojams, kad naudojimasis parama taptų dar patrauklesnis. Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) buvo teikiami siūlymai, kuriems pritarta.
 

Skaitykite daugiau: 

 
 
Pirmieji metai kietoje pirmininkės kėdėje

 

2020-01-27

Pernai, rugpjūčio 14-ąją, Telšių rajono ūkininkų sąjunga pirmininke išrinko Zitą Dargienę — buvusią fizikos mokytoją, ūkininkę, valdančią ekologinį mėsinių galvijų ūkį. Šiandien sąjungos nariai jau turi savo diskusijų grupę ir tinklalapį internete (telsetrus.lt). Panašius tinklalapius turi tik keturi rajonai, tačiau jų sąjungoms pirmininkai vadovauja ne pusmetį, kaip Zita Dargienė, o gerokai seniau. Sparčiai pajudėjo ir kiti Telšių rajono ūkininkų reikalai. Pirmininkė Zita Dargienė sutiko pasidalinti savo pirmųjų metų įspūdžiais. Ir ne tik apie sąjungos reikalus, bet ir apie tai, kaip naujoji pirmininkė jaučiasi tikrai kietoje vadovės kėdėje.

Dauguma narių — netikri
— Yra toks posakis — nauja šluota gerai šluoja. Gal ir jūs tik ne su šluota, o su gerokai nutrintu ražu apsisukot, kad Telšių ūkininkų sąjungoje iš 606 narių liko tik 167?
— Ne… Nebuvo ką šluoti, nes tie nariai — netikri. Atėjusi neradau jokių duomenų, jokių kontaktų, tad teko pradėti nuo nulio. Nelengva buvo ir į susirinkimą žmones sukviesti, ir naują tarybą išrinkti. Kai kas siūlė tai daryti vėliau, bet man kitaip atrodė — laikas juk nelaukia. Iki tol, kol vėl pavyktų bent didumą ūkininkų surinkti, daug kas galėtų nutikti. Su naujai išrinkta taryba pradėjome nuo sąjungos narių sąrašo braukymo. Pirmiausia narystės neteko tie, kurie trejus metus nemokėjo nario mokesčio. Vėliau sukūrėm ir išsiuntinėjom anketas, kurias pildydami ūkininkai turėjo nurodyti savo amžių, ką deklaruoja ir panašius statistinius rodmenis. Sutarėme ir dėl nario mokesčio — 0,5 euro už valdomos žemės hektarą. Tačiau mokestis neturi būti mažesnis kaip 25 ir didesnis negu 200 eurų. Taigi kol kas dar neaišku, kiek narių turėsime, tačiau žinau vieną — visi jie bus tikri.
— Sakykit, kam jums reikalinga diskusijų grupė, internetinis tinklalapis? Ir koks jūsų pačios interesas aukoti savo laiką, idėjas, energiją? Nejaugi laisvo laiko turite per daug?

 

Plačiau

 
 
„Tvirtai stoviu ant žemės“

2020-01-27

Kai „Ūkininko patarėjas“ šių metų sausio 9 d. išspausdino interviu „Į kaimą atėjo išsilavinusių ūkininkų karta“ su Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Radviliškio skyriaus pirmininku, jaunuoju ūkininku, technikos mokslų daktaru Ignu Hofmanu, sulaukėme daug atsiliepimų, pritariančių pašnekovo išsakytoms mintims. Ypač aktyviai savo nuomonę išreiškė kelios dešimtys jaunųjų ūkininkų. Pasikalbėti pakvietėme jaunąjį ūkininką Aivarą RIMKŲ, vieną geriausių Radviliškio rajone, didelio ir pažangaus augalininkystės ūkio, kurį paveldėjo iš tėvo, šeimininką. Jį kalbino „Ūkininko patarėjo“ korespondentė Aldona SIREIKIENĖ.

Aktuali tema – žemdirbių savivalda

– Daugeliui ūkininkų pastaruoju metu viena aktualiausių diskusijų temų – žemdirbių savivalda. Nuomonių esama įvairių, daug abejonių kyla, kai svarstoma, kas turi išlaikyti žemdirbių interesams atstovaujančias organizacijas.

– Kuo toliau, tuo labiau didėja spaudimas žemės ūkiui. Kai nemažai ūkininkų atsistojo ant kojų, sunkiu darbu sukūrė perspektyvius ūkius, kai kas pradėjo reikšti nuomonę, jog žemdirbiai per gerai gyvena, neva jie yra didžiausi aplinkos teršėjai, kurie moderniai Lietuvai nelabai reikalingi.

Dar ir viena partija, pasiskelbusi žemdirbių atstove, sustiprino negatyvų požiūrį į ūkininkus.

Drąsiai sakau, kad ūkininkai, veikdami po vieną, nieko nepadarys, reikia jungtis į organizacijas. Vienintelis kelias mūsų interesams apginti – stipri ir kompetentinga žemdirbių savivalda. Mano nuomone, kol kas per mažai žemdirbių supranta, kad vienintelė išeitis siekiant ginti mūsų visų interesus, spręsti aktualius klausimus yra savivaldos organizacijos.

Pasakysiu atvirai: dažnai tų organizacijų išrinkti vadovai padaro daug žalos, jei jų tikslas – kuo ilgiau eiti savo pareigas arba organizacijos jiems reikalingos tik politiniams tikslams įgyvendinti. Geras pavyzdys yra Lietuvos žemės ūkio taryba ir jai priklausančios organizacijos. Taip ir turėtų būti: žemdirbiai išlaiko jų interesams atstovaujančias organizacijas. Vieninteliai Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) yra išlaikomi iš mokesčių mokėtojų pinigų. Manau, taip neturėtų būti. Stipriausios ir didžiausios žemdirbių savivaldos organizacijos nepriklauso ŽŪR, nes jiems tų organizacijų nereikia. Kodėl? Svarbiausias ŽŪR tikslas – ne atstovauti, o išsilaikyti ir gauti finansavimą iš valstybės. Daugelis jaunųjų ūkininkų sako, kad tokie ŽŪR nereikalingi. Savo skėtinę organizaciją mes, žemdirbiai, galime išlaikyti patys.

 

Plačiau

 
 
PARAMA SUSKAIČIUOTA, BET JOS LIKIMAS – TEISMO RANKOSE

2020-01-17

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pernai į pasėlių deklaravimo tvarką įtraukė naujovę – žemdirbiai deklaruodami plotus ir varnele pažymėdami kurią nors žemdirbių organizaciją galėjo jai iš savo tiesioginių išmokų sumos skirti 1 eurą nuo hektaro. ŽŪM metų pabaigoje paskelbė, kad žemdirbius vienijančias organizacijas kaip paramą pasieks per 296 tūkst. eurų, tačiau kažkodėl nutylėjo, jog išmokų mokėjimas yra pristabdytas, nes teisme nagrinėjama byla dėl teisės akto – sprendimo pervesti lėšas asociacijoms – teisėtumo.

Naudingas tik didžiažemiams

ŽŪM duomenimis, pernai 4228 pareiškėjai deklaruodami 296 117 ha plotą kaip paramą skyrė 1 eurą nuo hektaro žemdirbius vienijančioms organizacijoms – tai yra 296 117 eurų.

 Plačiau

 
 
<<  ankstesnis  4   5   6   7   8   9   10   sekantis  >>