į pradžią
 
 
 
 
 

Mūsų noras, kad mus išgirstų, pamatytų ir įvertintų kuo didesnis ūkininkaujančių ar ūkininkavimui prijaučiančiųjų ratas, todėl mes esame atviri ir siekiame, kad mūsų užsidegimas vienytis vardan tikslo pasiekti aukštą ūkininkavimo lygį, pritrauks dar daug bendraminčių iš Telšių rajono ir mūsų darbai bus naudingi Sąjungos nariams.