į pradžią
 
 
 
 
 

 

Telšių rajono ūkininkų sąjunga yra Lietuvos ūkininkų sąjungos narė. Lietuvos ūkininkų sąjunga – pirmoji įkurtoji ir vėliau pirmoji atkurtoji žemdirbių organizacija Lietuvoje. Pirmieji Ūkininkų Sąjungos skyriai pradėjo kurtis 1918 metais, tačiau oficialiai centrinė Lietuvos ūkininkų sąjunga įsteigta pirmojo jos suvažiavimo metu – 1919 m. gruodžio 28-29 d., kuriame patvirtinti gruodžio 20 d. Kauno apskrities viršininko kanceliarijoje įregistruoti sąjungos įstatai. Steigėjais pasirašė penkiese: du Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai Aleksandras Stulginskis ir Jonas Vailokaitis, du kunigai Mykolas Krupavičius ir Juozas Vailokaitis bei Juozas Žebrauskas. Pirmuoju organizacijos pirmininku išrinktas aktyvus politinis veikėjas agronomas Aleksandras Stulginskis, kuris vėliau nuo Ūkininkų Sąjungos išrinktas į Seimą ir tapęs Lietuvos Respublikos Prezidentu, tad Sąjungai vadovavo iki 1922 metų. 

2019 metais Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) švenčia net du jubiliejus: įkūrimo 100-metį ir atkūrimo 30-metį. Tai pirmoji įkurtoji ir vėliau pirmoji atkurtoji žemdirbių organizacija Lietuvoje. O kaip viskas prasidėjo?

Kviečiame pavartyti LŪS istorijos puslapius.

 LŪS jubiliejinis filmas: mūsų jėga – vienybėje!   

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS
2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969
Vilnius

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938

 

 

TELŠIŲ RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI