į pradžią
 
 
 
 
 

 

1. Asmuo, norintis tapti Telšių rajono ūkininkų sąjungos nariu, privalo pateikti raštišką prašymą Sąjungos tarybai, kuri savo artimiausiame posėdyje priima sprendimą dėl asmens priėmimo. Prašymo forma įstoti į narius  

 

2. Asmuo, kurio prašymas patenkinamas,  sumoka stojamąjį mokestį 25 eurus  ir metinį nario mokestį.

 

3. Nariu tampama nuo tarybos sprendimo priėmimo. 

 

4. Metinis nario mokestis yra 0,5 eurai/1ha (deklaruotą hektarą einamaisiais metais). Nario mokestis turi būti sumokėtas už einamuosius metus nė vėliau  kaip iki einamųjų metų spalio 31 dienos.

 

5. Minimalus metinis nario mokestis yra 25 eurai.

 

Narių pašalinimo tvarka: 

 

6. Nariai, kurie nesumoka nario mokesčio už einamuosius metus iki einamųjų metų spalio 31d., pašalinami iš narių tarybos sprendimu.

Patogiausia prašymą pateikti elektroniniu būdu:

 

Prašymo forma įstojimui

 

TRŪS įstatai redakcija 2022 m

 

TELŠIŲ  RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA

Įmonės kodas: 300108616

Ats. sąsk.: LT  09 5011 3000 1400 0219 Kredito unija "Germanto lobis"

 

užpildytas formas siųsti sąjungai elektroniniu paštu: TelseTRUS@gmail.com