į pradžią
 
 
 
 
 

 

  • Telšių rajono ūkininkų sąjunga savo veiklą oficialiai pradėjo 2005 m. balandžio 25 d., kai buvo įregistruota juridinių asmenų registre. Atsirado noras turėti stiprią, aktyviai veikiančią visuomeninę organizaciją, kuri patenkintų žemdirbių lūkesčius.
  • Ši mintis netruko pasklisti rajone ūkininkaujančiųjų tarpe ir neužilgo atsirado iniciatyvinė grupė, kuri rūpinosi organizacijos sukūrimu, sušaukė steigiamąjį visuotinį ūkininkų susirinkimą, kuriame buvo nutarta įkurti Telšių rajono ūkininkų sąjungą, patvirtinti Sąjungos įstatai bei išrinkti valdymo organai.
  • Sąjungos veiklos tikslas – puoselėti, tobulinti ir skatinti ūkininkus bei ūkininkavimą Telšių rajone, tuo tikslu siekti Sąjungos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus.