į pradžią
 
 
 
 
 

1. Metinis nario mokestis yra 0,5 eurai/1ha (deklaruotą hektarą einamaisiais metais), nustatant minimalią ir maksimalią sumą. Nario mokestis turi būti sumokamas už einamuosius metus nė vėliau  kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

 

2. Minimalus metinis nario mokestis yra 25 eurai, maksimalus 200 eurų.

 

Narių pašalinimo tvarka: 

3. Nariai, kurie nuo 2017-01-01 iki 2020-08-31 nemokėjo nė karto nario mokesčio Telšių rajono ūkininkų sąjungai ir nepateikė nario anketos su anketiniais duomenimis, pašalinti ne vėliau kaip iki 2020-09-30.  

 

4. Nariai, kurie nuo 2017-01-01 iki 2020-08-31 mokėjo nors vieną kartą nario mokestį Telšių rajono ūkininkų sąjungai, tačiau iki 2020-12-31 nepateiks nario anketos, pašalinti ne vėliau kaip iki  2021-01-31. Taryba pagal turimus duomenis informuos planuojamus šalinti narius.

 

5. Nariai, kurie nesumokės nario mokesčio už einamuosius metus iki einamųjų metų gruodžio 31d., pašalinti iš narių ne vėliau kaip iki sekančių metų sausio 31d..


Patogiausia prašymą pateikti elektroniniu būdu:

 

Prašymo forma patvirtinti narystę  

 

TELŠIŲ  RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA

Įmonės kodas: 300108616

Ats. sąsk.: LT  09 5011 3000 1400 0219 Kredito unija "Germanto lobis"

 

užpildytas anketas siųsti sąjungai elektroniniu paštu: TelseTRUS@gmail.com