į pradžią
 
 
 
 
 
Jei ūkininkai žinotų, kas bus rytoj

2021-08-20

 

 

Skatykite daugiau

 
 
Per mažai ar per daug 1 500 Eur į rankas melžėjai (melžėjui)?

2021-08-30

 

Daugeliui žemdirbių pienininkystė nepatraukli dėl nepertraukiamo darbo 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, tačiau verslą motyvuoja du kartus per mėnesį ūkį pasiekiantys pinigai už parduotą pieno žaliavą. Vis dažniau spaudoje pasirodo skelbimų, kad ūkis ieško melžėjo ar melžėjos, siūlo tikrai „miesčioniškus“ atlyginimus. Tačiau surasti specialistą – nėra paprasta.

Baido darbo fermoje rutina: melžti pradedama pusę keturių ryte, pabaigus reikia išplauti liniją ir pieno bloką, išdalyti miltus karvėms, tada pagirdyti veršelius, išplauti kibirus. Vakare – vėl ta pati procedūra. Trys valandos ryte ir trys valandos vakare. Didesniuose ūkiuose vienai melžėjai patikima 100 karvių ir daugiau.

Skaitykite daugiau

 
 
Stambieji ūkininkai prakalbo, kad parama smulkiesiems – ekonomiškai beprasmiška

2021-08-23


Seimo kaimo reikalų komitete diskutuota apie ES paramos skirstymą įvairiems sektoriams, tačiau kam skirti pinigus iki galo nesutarta. Vienas iš esminių klausimų – koks ūkis gali būti gyvybingas ir kuriam duotos lėšos atneštų naudą šalies ekonomikai.

Ne visi pritarė ir siūlymams duoti vis daugiau lėšų smulkiems ūkiams. Pavyzdžiui, pieno gamintojai sako, kad mums reikia orientuotis į ekonominius dalykus, o ne į tai, ką nori girdėti smulkūs ūkiai. Naglis Narauskas, Pieno gamintojų asociacijos tarybos narys, buvęs kooperatyvo „Pienas LT“ vadovas, pabrėžė, kad šiemet nė vienas iš 5 didžiausių mūsų pieno perdirbėjų negali apsieiti be importuotos žaliavos.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Siekis turėti daugiau mišrių ūkių gali pražudyti smulkiuosius

2021-08-21

Gerai žinoma, kad mišrūs ūkiai gali atlaikyti kone visas negandas. Apie tai, kad būtent tokie ūkiai yra perspektyvesni, mūsų agropolitikos vairininkai kalba jau daugiau nei dešimt metų, tačiau paramos skirstymo schemos buvo sudėliotos taip, kad liūto dalis nubyrėjo specializuotiems ūkiams. To pasekmė – dar labiau susitraukęs mišrių ūkių skaičius.

Užsitikrinti ūkio atsparumą

Apie siekį turėti kuo daugiau mišrių ūkių praėjusią savaitę užsiminė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, apsilankęs keliuose Suvalkijos ūkiuose. Tačiau ūkininkai ir jų savivaldos atstovai bruzda, kad tai vėl gali tapti landa pasipelnyti stambiems ūkiams.

Kad mišrūs ūkiai turi būti ne tik siekiamybė, bet ir privaloma žemės ūkio sektoriaus kryptis, įsitikinęs Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas Arūnas Svitojus. Pasak jo, vienos krypties ūkiai ne tik nepaskirsto verslo rizikos, bet ir prisideda prie dirvožemio alinimo. Mišrus ūkis prisideda ir prie žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Po atkaklios kovos neįgyvendinamų mėšlo tvarkymo reikalavimų neliko

2021-08-21

Žemdirbių pasipiktinimą ir realią grėsmę žlugti daliai ūkių sukėlę buvusių žemės ūkio ir aplinkos ministrų kadencijos pabaigoje patvirtinti reikalavimai mėšlo laikymui, turėję įsigalioti šį rudenį, pagaliau neteko galios. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) paskelbė, jog žemės ūkio ir aplinkos ministrai pasirašė „Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą“. Jei to nebūtų padaryta, ūkininkai nuo šio lapkričio negalėtų laikyti tirštojo mėšlo lauko rietuvėse draudžiamuoju tręšti laikotarpiu. ŽŪM gražiai įvardija, kad sutarimas pasiektas po ūkininkus vienijančių organizacijų ir ministerijų diskusijų, o realiai – po beveik metų atkaklios žemdirbių kovos su valdininkais, įrodinėjant buvusių reikalavimų nelogiškumą.

Kas kovojo, o kam laurai

„Mėšlo tvarkymo reikalavimų aprašas dabar praktiškai yra toks, koks buvo iki praėjusių metų pabaigos, kol jo savo įsakymu nepakeitė tuometinis žemės ūkio ministras Andrius Palionis ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Darėme daug žygių, kovojome, kad buvusių ministrų priimtas šokiruojantis sprendimas būtų panaikintas. Gaišome laiką, įtikinėjome dabartinį ministrą Kęstutį Navicką, kreipėmės ir į Europos Komisiją (EK), prašydami, kad būtų išaiškinti atitinkami reglamentai, nes ŽŪM mus mulkino, neva tokius reikalavimus grindžia audito išvadomis. Tačiau tose išvadose apie tai neužsiminta nė vienu žodžiu. Taip ministerijos klerkai klaidino ir valdžią, ir žemdirbius. Tuo, kad mėšlo tvarkymo reikalavimų aprašas pagaliau pakeistas, turėtų girtis ne ŽŪM, ne jos iniciatyva tai buvo padaryta.

 

Skaitykite daugiau

 

 
 
„Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą

2021-08-06

 

Paraiškos renkamos nuo 2021-08-02 iki 2021-10-15.
Remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų (toliau – apsaugos priemonės), įsigijimas:
vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.
Paramos suma – iki 5 000 Eur be PVM vienam paramos gavėjui.

Padedame Jums – vaizdo instrukcija norintiems apsisaugoti nuo vilkų 

 
 
Sudaryta paraiškų žemės ūkio valdoms modernizuoti pirmumo eilė

2021-07-28


Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko šiais metais pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ prioritetinį vertinimą ir sudarė pirmumo eilę.
 
Dėl paramos modernizuoti savo ūkius ūkininkai galėjo kreiptis nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. Žemės ūkio produktų gamintojai, perdirbėjai galėjo pretenduoti ne tik į ES investicinę paramą, bet ir į lengvatinę paskolą. Investicinei paramai buvo skirta 57 mln. Eur paramos lėšų, lengvatinėms paskoloms 8 mln. Eur. Dėl investicinės paramos pateiktos 632 paraiškas, bendra prašoma suma sudaro beveik 81 mln. Eur. Lengvatinių paskolų paprašė 139 pareiškėjai, bendra prašoma suma siekia daugiau kaip 16 mln. Eur.
 
Jei prašoma lengvatinės paskolos, projektų atranka nėra vykdoma. Tačiau pareiškėjams, kurių paraiškoms finansuoti nepakanka investicinei paramai skirtų lėšų arba kurių paraiškos nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, lengvatinė paskola negali būti suteikta.
 
Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Projektų atrankos kriterijai išsamiai aprašyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 Skaitykite daugiau

 
 
Po metų pertraukos pagerbti „Metų ūkio“ laimėtojai

2021-07-15


Prienai. Ketvirtadienį pagerbti ir apdovanoti 78 konkurso „Metų ūkis 2020“ laimėtojai. Ilgiausias tradicijas turintis žemdirbiškas konkursas tradiciškai vyko ne metų gale, o pačiame vasaros viduryje Prienų rajone, Vazgaikiemyje, „Harmony Park“ erdvėje.  Dėl pernai užklupusios pandemijos ir karantino pagrindiniai konkurso organizatoriai – Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), vienijanti 41 rajoninį skyrių – leido pačioms savivaldybėms nuspręsti, ar konkursą rengti pandemijos sąlygomis. Taip dvidešimt septintą kartą organizuotas konkursas įvyko tik 25 savivaldybėse.  Iš viso konkurse dalyvavo 213 ūkių, iš jų išrinkti 78 nugalėtojai: po 25 pirmos ir antros, taip pat 28 trečios vietos laureatai, nes trijose savivaldybėse trečioji vieta skirta dar papildomai trims ūkiams. Geriausius žemdirbius sveikino politikai, renginio rėmėjai ir agroverslo atstovai. Europos Parlamento nario Bronio Ropės vardu biuro vadovė Lietuvoje Rūta Bičiuvienė apdovanojo jauniausią konkurso laimėtoją – Marijampolės savivaldybės pirmos vietos laureatą Mykolą Šveikauską.

Telšių r. pirmos vietos laimėtojai Virginija ir Remigijus Gailiai ūkininkauja jau daugiau kaip 20 metų, nuo 2004 – ekologiškai. Ūkininkai valdo 260 ha, augina gūdines kultūras, 86 ha plotą užima obelų sodai, 3 ha skiria rabarbarams
Telšių r. pirmos vietos laimėtojai Virginija ir Remigijus Gailiai ūkininkauja jau daugiau kaip 20 metų, nuo 2004 – ekologiškai. Ūkininkai valdo 260 ha, augina grūdines kultūras, 86 ha plotą užima obelų sodai, 3 ha skiria rabarbarams  

 

Skaitykite daugiau:

 
 
Žemdirbiams pristatyti nauji aplinkosaugos reikalavimai ir ekoschemos

2021-07-12

Žemės ūkio (ŽŪM) ir Aplinkos ministerijų (AM) bei joms pavaldžių institucijų ekspertų darbo grupė ūkininkus vienijančioms ir aplinkosaugos nevyriausybinėms organizacijoms  ketvirtadienį pristatė viziją, kaip naujoji Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) „žalioji architektūra“ turėtų pakeisti žemės ūkį Lietuvoje.

Skaitykite daugiau: 
 

 
 
VASAROS SĄSKRYDIS 2021

2021-07-09 

Liepos 9 dieną vyko Telšių rajono ūkininkų sąjungos sąskrydis. Vasaros sąskrydis – ūkininkams tarsi gaivaus oro gurkšnis, kai jie bent trumpam gali pamiršti kasdieninius rūpesčius. Šiųmetis Telšių rajono ūkininkų sąjungos (TRŪS) sąskrydis  vyko Šerlinskių stovyklavietėje prie Virvytės upės. Susirinko ne tik Telšių r. ūkininkai, bet ir Plungės rajono ūkininkų sąjungos nariai.

Renginio programoje – daugiausia linksmybės ir žaidimai, pasiplaukiojimas baidarėmis po Virvytės upę, nors Telšiškiai užleido kaimynams (Plungiškiams) pirmiems startuoti upe, tačiau finišą pasiekė mūsiškiai. 

„Gera idėja vasarą dienai  pabėgti nuo įtemptų darbų ir gražioje vietoje smagiai praleisti laiką, juk gyvename ne tik dėl darbo. Labai svarbu užmegzti bičiuliškus ryšius, surasti bendrų pomėgių. Žinoma, sąskrydyje pasikalbame ir visiems mums rūpimomis temomis, pasidaliname gerąja patirtimi, pasidžiaugiame įgyvendintais sumanymais, sėkme, patarimais"  - teigė sąjungos pirmininkė Z.Dargienė.

 Dėkojame visiems dalyvavusiems!

Kelios vasaros šventės akimirkos:

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  sekantis  >>