į pradžią
 
 
 
 
 
Smulkiems ūkiams valstybė tiesia pagalbos ranką

2023-05-30

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių – parama smulkiesiems ūkiams įgauna vis didesnį pagreitį. Tai didelės apimties pagalba ir atskirai pieno ūkiams, kuriems tenka spręsti išgyvenimo klausimą šios pieno krizės akivaizdoje. Reikšminga paspirtimi gali pasinaudoti iki 9 melžiamų karvių laikantys žemdirbiai. Tad apie visa tai kalbamės su Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyr. specialiste Dalia Rutkauskaite.

Nuo gegužės 2 d. ir iki birželio 30 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Parama gana ženkli. Gerbiama Dalia, gal galite papasakoti, kaip sekasi? Kokių jau turite žinių apie priemonės populiarumą?

 

,Skaitykite plačiau

 
 
Pieno rinkoje – stabilumo ženklai, gerų žinių ūkininkams gali tekti palaukti

2023-05-24


Žemiausią lygį pastaraisiais metais pasiekusi pieno supirkimo kaina Lietuvoje pastaruosius tris mėnesius kito nežymiai ir siekė maždaug 37-38 centus už kilogramą. Kai kurie perdirbėjai sako tikėjęsi, kad kainos kils, tačiau to neįvyko, visgi per artimiausius mėnesius tikimasi pagerėjimo eksporto rinkose, nuo kurių priklauso ir supirkimo kaina vidaus rinkoje.

Tuo metu kai kurie ekonomistai prielaidų situacijos gerėjimui kol kas nemato ir sako, kad įtakos gali turėti nebent oro sąlygos.

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina balandį buvo 37,9 cento už kilogramą – 0,7 proc. mažiau nei kovą ir 25,7 proc. mažiau nei prieš metus Panaši kaina laikosi nuo vasario ir iki tol paskutinį kartą buvo fiksuota 2021 metų spalį.

 

Skaitykite plačiau

 
 
Deklaravimas: rūpesčių kelia kraštovaizdžio elementai ir negamybiniai plotai

2023-05-11

 

Nors jau patvirtinta beveik 16 tūkst. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo paraiškų, vis dėlto žemdirbiai susiduria su probleminiais klausimais ir nesklandumais. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo reikalai aptarti Seime. Žemės ūkio viceministro Egidijaus Giedraičio teigimu, iš pradžių vidutiniškai viena paraiška buvo deklaruojama apie 7 ha, palaipsniui tas skaičius auga ir šiuo metu deklarauojama apie 10 ha vienoje paraiškoje. Viceministro teigimu, jau veikia ir veiklos ariamoje žemėje skaičiuoklė, deklaravimas vyksta sklandžiai. Trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitete pristatydamas deklaravimo aktualijas viceministras priminė, kad iš pradžių nemažai įtampos kilo dėl vandens ir pakrančių apsaugos juostų, tačiau, jo teigimu, pakeitus 4 GAAB, klausimų nebesulaukiama.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Ko imsis ŽŪM, pieno supirkimo kainoms toliau mažėjant?

2023-05-09

 

Pieno perdirbėjams ir supirkėjams gegužę 4–5 centais mažinant žaliavinio pieno kainas, vis daugiau karvių augintojų praneša vasaros pabaigoje arba rudenį išsiparduosiantys bandas, todėl bus skubinama priimti naują Pieno įstatymą, numatantį viešinti pieno supirkimo kainodarą ir didinti konkurenciją, teigia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas. „Taip ir yra. Gauname pirmųjų indikacijų apie tai, kad pieno kainos yra mušamos – tai teigia ūkininkai. Kad įmonės informuoja ūkininkus, siunčia žinutes, pateikinėja sutartis, jog nuo gegužės 1-osios tam tikrais atvejais mažinama kaina nuo 4 iki 5 centų“, – BNS teigė P. Astrauskas.    

Skaitykite daugiau:

 
 
Pakeisti reikalavimai, kaip deklaruoti pakrančių apsaugos juostas

2023-04-25

 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) praneša patikslinusi, kaip šio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas. Jas šiemet privalu palikti prie nesureguliuotų vandens telkinių. ŽŪM pakeitė Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašą. Pranešama, kad aprašo pakeitimai galioja 2023 m. pasėlių deklaravimui ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms. Šiais metais deklaruojant žemės ūkio naudmenas, tiek prie sureguliuotų vandens telkinių, tiek prie melioracijos griovių GAAB 4 reikalavimai netaikomi.

Skaitykite daugiau:

 
 
Žemės ūkio ministerija įvardino idealų pieno ūkį

2023-04-20

Vadinamoji pieno krizė suskaldė ūkininkus. Žemės ūkio ministerija nusprendė skirti paramą tik tiems ūkiams, kurie dirba nuostolingai ir sukūrė Pieno įstatymą, kuris turėtų suvienodinti visų ūkininkų gaunamą kainą, nes dabar ji skiriasi keletą kartų.

„Pienas LT“ kooperatyvo pirmininkas Tomas Raudonis pareiškė, kad nuo krizės nukentėjo visi pieno ūkiai ir pieno gamintojai prašo pagalbos ne pajamų praradimui, bet nuostoliui padengti, kad nebankrutuotų, todėl valstybės parama reikalinga visiems, nes ūkiai, kurie efektyviai vysto gamybą ir ieško būdų, kaip kooperuotai kurti pridėtinę vertę, dabar nėra paramos taikinyje.


Skaitykite daugiau:

 

 

 
 
2023-04-08

 

 
 
J. Sviderskis apie 8 mln. Eur pieno ūkiams: cinizmo viršūnė ir kerštas už mitingus

2023-04-07

Žemės ūkio ministerija neatsižvelgė į socialinių partnerių pasiūlymus dėl 8 mln. Eur paramos pieno ūkiams, išskyrus į vieną, kurį pateikė likviduojamos statusą turinti Šeimos ūkininkų sąjunga.   Ketvirtadienį ŽŪM su viceministru Pauliumi Astrausku priešakyje surengė nuotolinį pasitarimą apie su pieno sektoriumi susijusių žemdirbių teikiamas pastabas žemės ūkio ministro įsakymui „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Ministerija „gelbės“ ūkius: rems prastesnio pieno gamintojus

2023-03-29

Žemės ūkio ministras 2023-03-24 pranešė, kad Ministerijos skirtus 8 mln. Eur pieno krizei suvaldyti planuoja paskirstyti taip, kad ją gautų ūkiai, kurių šiandien parduodamo natūralaus supirkimo kaina yra žemesnė nei 35 centai. Vien dėl to, kad ŽŪM planuoja sietis prie natūralaus (žaliavinio) pieno, o ne bazinių rodiklių kainos, iš šios paramos grandinės visiškai pašalinami aukštesnės kokybės ir geresnės sudėties rodiklių pieną parduodantys ūkiai. Juk žaliavinio pieno kaina priklauso nuo daugelio rodiklių: bazinės kainos; sutartyje numatytų priedų ir priemokų; pieno kokybės rodiklių; pieno sudėties rodiklių. Bazinė pieno kaina numatyta pieno supirkimo sutartyje ir ji apskaičiuojama pagal bazinius rodiklius – kai riebalai yra 3,4 proc., o baltymai – 3 proc. Bazinė pieno kaina skiriasi tarp atskirų pieno supirkėjų. Taip pat skiriasi ir tarp atskirų pieno gamintojų, priklausomai nuo parduodamo pieno kiekio, nuo to, ar pienas paimamas iš ūkio, ar iš supirkimo punkto. Standartiškai už tą patį kiekį mažiausia bazinė kaina mokama supirkimo punktuose, bet ten pieną pristatantis ūkininkas neprivalo turėti pieno šaldytuvo ir gali pristatyti neatšaldytą pieną. Iš ūkio paimamą pieną visais atvejais privaloma atšaldyti.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kri­zi­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė. Pi­ke­tuo­ta prie Sei­mo

2023-03-28

Dau­giau kaip du tūks­tan­čiai Lie­tu­vos ūki­nin­kų prie Sei­mo rin­ko­si dėl pa­grin­di­nio tiks­lo – gel­bė­ti že­mės ūkį. Anot žem­dir­bių, kri­ti­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė per il­gai, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės reak­ci­jos į ki­lu­sią kri­zę – nie­ko ge­ro ne­ža­dan­čios.

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pie­ni­nin­kų ir ki­tų žem­dir­bių aso­cia­ci­jų at­sto­vai su­si­ti­ko Pre­zi­den­tū­ro­je, taip pat su Sei­mo pir­mi­nin­ke Vik­to­ri­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, prem­je­re Ing­ri­da Ši­mo­ny­te.
Su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vu­si Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Zi­ta Dar­gie­nė tei­gė, kad Pre­zi­den­tū­ro­je ūki­nin­kai nuo­sek­liai iš­dės­tė esa­mą si­tua­ci­ją, ta­čiau kaž­ko­kių konk­re­čių pa­siū­ly­mų iš Pre­zi­den­to at­sto­vų ne­su­lau­kė.

 

Skatykite plačiau

 
 
Aiškėja, kaip bus skirstoma parama pieno gamintojams

2023-03-28

Žemės ūkio ministerija skelbia parengusi taisyklių projektą, kaip iš valstybės biudžeto paskirstyti 8 mln. Eur paramą nuo krizės nukentėjusiems pieno gamintojams. Kaip viešojoje erdvėje minėta anksčiau, parama numatyta tik itin nukentėjusiems nuo kritusių pieno supirkimo kainų. Taisyklių projekte nustatyta, kad parama bus paskirstyta tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus pieno vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Skaitykite daugiau: 

 
 
KVIETIMAS

 

Š. m. balandžio 3 d.  9.00 val. Telšių rajono ūkininkų sąjunga organizuoja ir kviečia į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos 5 aukšte, Katedros aikštė-6, Telšiai vyksiantį susitikimą su žemės ūkio viceministru  Egidiju Giedraičiu, bus aptariami klausimai:  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių ypatumai 2023 m.

Kviečiame dalyvauti ir pakviesti asmenis, kam būtų aktualu ir naudinga.

REGISTRACIJA spausti čia

 

Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė

 
 


Sulaukus kovo 23 d. Telšių Rajono Ūkininkų Sąjunga su gausiu ūkininkų būriu atvyko į protestą prie LR Seimo. Telšių r. ūkininkų sąjungos pirmininkė Z.Dargienė dalyvavo 11 val prezidentūroje, kur su sudaryta grupe susitiko su prezidentūros patarėjais (šalies vadovas buvo išvykęs), išsakę nuosekliai esamą situaciją, kažkokių konkrečių pasiūlymų negavę, apart, kad prezidentūra žemdirbus palaiko... po to teko lankytis Vyriausybėje ir kalbėtis su Premjere I.Šimonyte, reziumuojant: premjerė žadėjo pamėginti pažiūrėti pieno ūkių situaciją (nors jau streikuojam daugiau, kaip du mėnesius..), kiek leidžia jos galimybės. Konkrečių pažadų neįvardijo, tačiau sakė, kad per kitą savaitę priims sprendimus, kokius ji gali. Tai tikrai nebus finansinė parama – tą pabrėžė: "po šikna pinigų nelaikanti ir jų neturinti" Nors premjerė atrodė žinanti situaciją, tačiau kai kurie dalykai apie pieno gamybos grandinę jai buvo atradimas: kad statistinė pieno kaina ir ta, kurią gauna ūkininkas, kartais skiriasi, nes tam tikrų iškraipymų atsiranda pvz. įmonėms tik kas pusmetį sumokant už logistiką ir pan. Taip pat pasakota, kodėl vengiama kooperuotis, kad įmonės už pieną ūkininkams moka daugiau nei kooperatyvų nariams.
Tęsinys vyko ir penktadienį, svarstėme klausimus Pieno taryboje diskutuota dėl dviejų variantų – savanoriškojo ir privalomojo – fondų steigimo, kategoriškai prieš privalomą fondo steigimą, išsamių sprendimų nepriėmėm, paliktas vėlesniam laikui, trūko iš žūm platesnių (išsamesnių) paaiškininmų.
Pieno taryboje buvo pristatyti ir siūlomi Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (vadinamojo Pieno įstatymo) pakeitimai. Juos Žemės ūkio ministerija inicijavo, siekdama iš esmės išspręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno pardavėjai. Naujasis Pieno įstatymas panaikintų pieno grupes, stiprintų pieno gamintojų derybines galias, priedai ir priemokos būtų reglamentuoti ir negalėtų sudaryti daugiau kaip 20 proc. pieno kainos.
Na ir paskutinė naujiena, kuri nebuvo įtraukta į darbotvarkę: kaip sakant per naktį ministras susapnavo ir pateikė naują pasiūlymą:

Ministerija keičia nacionalinės pagalbos lėšų – pieno gamintojams valstybės skirtų 8 mln. Eur – teikimo principus, atsižvelgiant į skirtingas ūkininkų pajamas ir finansinę naštą. Parama būtų paskirstyta tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus (perskaičiuoto) pieno pirmojo šių metų ketvirčio vidutinė kaina yra mažesnė nei 35 centai už litrą. Siūlyta, kad iš skaičiavimo išbrauktų sausio mėnesį, kad bazinė pieno kaina būtų skaičiuojama, o ne natūralaus, keliama kartelė aukščiau, nes čia net ūkiai su 25 karvėm netelpa į tokius rėžius, taip pat nesąžiningas toks skirs​tymas tiems ūkiams, kurie investavo į savo fermas, įrangas ir pan., kurie karvytes šeria kokybišku pašaru, didindami baltymą ir riebalą, taip išeina, kad gaus tas ūkis, kuris mažiausiai investuoja į gyvūlio gerovę, produktyvumo kokybę, ką seniau mininsterija akcentavo, kad reikia kokybiško pieno ir pan., o dabar gaunasi atvirkštinis variantas,. Dar vienas niunsas: kooperatyvai tirpdė savo "lašinį" ir mažiau mažino superkammo pieno kainą gamintojams, ne taip drastiškai, kaip kt perdirbimo įmonės, kaip sakant liko kvailiaus vietoje, taip pas mus skatinama kooperacija...

Ačiū, kas buvote kartu, už jūsų palikymą, tik būdami vieningi galime pasiekti savo tikslus.
 

 
 
Šalies vadovų reakcija į žemdirbių reikalavimus

2023-03-23

Žemdirbių protesto akcijos dalyviai susitiko su Seimo ir prezidentūros atstovais. Savo poziciją dėl žemdirbių akcijos išsakė premjerė. Seimo vadovė: yra prielaidų tikėtis, kas sprendimai dėl pieno sektoriaus krizės bus rasti Žemės ūkio ministerijos inicijuojami Pieno įstatymo pakeitimai Seime tikriausiai nebus svarstomi skubos tvarka, sakė Seimo Pirmininkė. Pasak jos, parengti kokybiškas pataisas yra Žemės ūkio ministerijos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto reikalas, tačiau ji pabrėžė matanti galimybių dėl sprendimų, kurie padėtų pieno gamintojams įveikti krizę. „Yra prielaidų tikėtis, kad sprendimai bus surasti“, – pareiškė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Skaitykite plačiau 
 
Metas susirūpinti savo ateitimi!

Š. m. kovo 23 d. kviečiame visus šalies žemdirbius į Protesto akciją prie Seimo išreikšti nepasitikėjimą vykdoma politika.

Registracija spausti čia  arba 8-612-53-794

Vyksime autobusu, jei reiks dviem ar trim ir t.t.

Situacija žemės ūkyje sparčiai prastėja.

Ūkininkai, žemės ūkio įmonės naikina pieno ir galvijų ūkius, atsisako investicijų.

Parengti augalininkystę žlugdantys reikalavimai.

Didžiulės žemdirbių kritikos ir pastabų sulaukęs Strateginis planas jau taisomas, o iki deklaravimo beliko mėnuo laiko.

Valdžios institucijos „iš viršaus" kaip niekada verčia ant žemdirbių pečių vis naujus, nepamatuotus apribojimus, absoliučiai nesigilindamos į pasekmes.

Žemės ūkio ministerija nerodo jokių pastangų atsakingai atstovauti jai pavestos šakos interesams.

Susirūpinimas dėl ateities kyla visuose ūkiuose: gyvulininkystės, augalininkystės, paukštininkystės, kiaulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir kt.

Metas susirūpinti savo ateitimi!

 

Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Lietuvos grūdų augintojų asociacija

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Lietuvos neformalus žemdirbių judėjimas

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija

Lietuvos paukštininkystės asociacija

Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija

 

 
 

2023-03-20 (pirmadienį) 11 val. šaukiamas  eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

       

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Pasėlių deklaravimo naujovės.

5.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 
 

2023-03-20 (pirmadienį) 11 val. šaukiamas  eilinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 

       

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2022 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Pasėlių deklaravimo naujovės.

5.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 
 

VIDEO:  Ūkininkai protestavo prie Vyriausybės

 
 
Pieno krizė atginė ūkininkus prie Vyriausybės

2023-03-08

Žemdirbiai šaukiasi premjerės dėmesio – dėl besitęsiančios pieno krizės trečiadienį ūkininkų atstovai rinkosi prie Vyriausybės. Susirinko grupė ūkininkų atstovų, tarp jų – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė, Mažeikių r. ūkininkas ir Žemdirbių organizacinio štabo atstovas Audrius Vanagas, žemės ūkio bendrovės „Berčiūnai“ vadovė Oksana Puronaitė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus pirmininkas Marijus Kaktys ir kiti.

Skaitykite daugiau:

 
 
Palygino Lietuvos gamintojo sviesto kainas: pas mus kainuoja 2–3 kartus daugiau nei užsienyje

2023-03-08

Vienoje feisbuko grupėje vartotoja pasidalijo atradimu vienoje nedidelėje Lenkijos parduotuvėje. „Šiandien nustebau pamačiusi šį sviestą toli nuo Lietuvos, Pakarpatėje, parduotuvytėje „Szubryt“. Juk tai lygtai „Žemaitijos pieno“ produkcija? O kaip kaina – ar skiriasi nuo Lietuvos?“ – klausia ji.

Skaitykite daugiau:

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  sekantis  >>