į pradžią
 
 
 
 
 
Žalieji pūdymai: ganymui, pašarų ruošimui ar džiovinimui?

2023-07-29

 

Žalieji pūdymai: ganymui, pašarų ruošimui ar džiovinimui? 

 
 
Žemdirbiai kreipėsi į EK dėl paramos pieno gamintojams skirstymo

2023-07-27Žemdirbių asociacijų atstovai, vykę susitikti su žemės ūkio komisaru ir prašę paramos Lietuvos pieno ūkiams, dabar išvydę Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlomas ES paramos skirstymo taisykles sako, kad greičiausiai jų asociacijų nariai liks be paramos. Anot jų, ŽŪM pasiūlymų negirdi, tad beliko tik vėl kreiptis į komisarą. Spaudos konferenciją ketvirtadienį surengė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas, Kauno r. ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius, Širvintų r. ūkininkė Kasia Jankun, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkė Renata Vilimienė, kooperatyvo „Pienas LT“ valdybos pirmininkas Tomas Raudonius, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Mindaugas Petkevičius – būtent ši delegacija pavasarį ir vyko kalbėtis su žemės ūkio komisaru Janusz‘u Wojciechowski‘u (Janušu Voicekovskiu) dėl ES paramos pieno gamintojams.

Skaitykite daugiau

 
 
Klausimų-atsakymų popietė: klausimų daug – atsakymų striuka

2023-07-15


Liepos 11-osios popietę nuotoliniu būdu vykęs išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) prezidiumo posėdis pagal iš anksto numatytą darbotvarkę turėjo užtrukti dvi valandas. Renginyje dalyvavo nemažas būrys Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), Susisiekimo ministerijos vadovų ir specialistų, atsakinėjusių į žemdirbių klausimus, kurių užduota tikrai nemažai. Todėl atsakyti į juos prireikė daugiau nei trijų valandų.  

Klausimus bėrė lyg žirnius

Pirmiausia buvo apžvelgti birželio 30-ąją pasibaigusio šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo rezultatai. Aiškintasi, kaip jie dera su Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiame plane užsibrėžtais siektinais tikslais: ekonominiais, aplinkosauginiais, socialiniais? Kaip toliau spręsis suartų daugiamečių pievų problema? Kodėl mažai ūkininkų rinkosi deklaruoti kraštovaizdžio elementus? LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius klausė, kiek procentų iš bendro melioracijos griovių ploto bus įsipareigota prižiūrėti? Matydami pirminius rezultatus ūkininkai taip pat sunerimę, ar nebus nuvilti dėl prisiimtų įsipareigojimų kompensacijų sumų.

Skaitykite plačiau

 
 
K. Navickas: EK liepą turėtų patvirtinti 10,7 mln. eurų paramą pieno gamintojams

2023-06-26


Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas teigia, jog liepą Europos Komisija (EK) turėtų patvirtinti 10,66 mln. eurų paramą krizę išgyvenantiems Lietuvos pieno gamintojams.

Anot jo, tokią paramą Lietuvai skirti pirmadienį pasiūlė Europos Komisijos Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas.

„Formalus balsavimas šito komiteto įvyks liepos 10 dieną, bet yra tai, kad jau pateiktos sumos, Komisija juda su tuo paramos paketu“, – BNS teigė ministras.

Gegužės pradžioje jis sakė, kad Lietuva gali tikėtis iki 18,6 mln. eurų paramos, tačiau, anot K. Navicko, 10,7 mln. eurų parama taip pat tenkintų.

„Mes prašėme 18 mln. eurų, bet tai, kas pasiūlyta ir lyginant su kitomis šalimis ir apskritai vertinant žemės ūkio rezervo fondo galimybes, vertiname kaip tinkamą pasiūlymą ir ganėtinai palankiai“, – sakė K. Navickas.

 

Skaitykite daugiau

 

 
 
Teigiamas sprendimas dėl paramos Lietuvos pienininkams „jau pakeliui“

2023-06-26

 

Lenkijos ūkininkai iš ES biudžeto gaus beveik 40 mln. eurų nuostoliams, patirtiems dėl žemės ūkio produkcijos importo iš Ukrainos, savo tviterio paskyroje parašė ES žemės ūkio komisaras Janusz‘as Wojciechowski‘s (Janušas Voiciechovskis). ES 27 šalių atstovai pritarė pasiūlymui paskirstyti 100 mln. Eur paramos paketą 5 šalims, labiausiai nukentėjusioms nuo ukrainietiškų grūdų importo: Lenkijai – 39,33 mln. Eur, Rumunijai - 29,73, Vengrijai - 15,93, Bulgarijai - 9,77, Slovakijai - 5,24 mln. eurų.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Žemdirbiams – ŽŪM palengvinimai dėl gilėjančios sausros bei nerimas dėl ilgalaikių klimato kaitos padarinių visam žemės ūkio sektoriui

2023-06-23

Netaikys sankcijų ir baudų ES parama pasinaudojusiems ir nuo sausros nukentėjusiems ūkiams ES
Planuoja keisti stichinės sausros nustatymo kriterijus

Lietuvoje jau daugiau nei mėnesiui tęsiantis sausrai svarstoma, kaip pagelbėti Lietuvos ūkininkams dėl sausros patiriantiems didelius nuostolius. Žemės ūkio ministerija paskelbė artimiausias numatomas priemones žemdirbiams, kaip palengvinti sausros pasekmes. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ketvirtadienį kartu su Nacionalinio krizių valdymo centro, hidrometorologų ir draudikų atstovais taip pat aptarė galimybes tobulinti kriterijus, pagal kuriuos nustatoma stichinė sausra ir dabartinių kriterijų atitikimą aštrėjant klimato kaitai ir jos keliamiems padariniams Lietuvos žemdirbiams.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Ūkininkų suvažiavimas: kritikos ŽŪM – nors vežimu vežk

2023-06-12

Akademija (Kauno r.). 37-ajame Lietuvos ūkininkų suvažiavime (LŪS) Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) ūkininkai negailėjo kritikos. Ji palyginta su ugniagesiu gelbėtoju, o ministrui įteiktas gesintuvas su palinkėjimu dirbti taip, kad ŽŪM keliamus gaisrus tektų gesinti kuo rečiau. „Paskutiniu metu Ministerija tapo ugniagesiu gelbėtoju: laukia, o prasidėjus gaisrui puola gesinti. (...) Šis daiktas (gesintuvas – red. past.) sukurtas tam, kad būtų naudojamas kuo rečiau. Jis Ministerijos darbuotojams turėtų priminti, kad reikia dirbti taip, jog šio daikto nereikėtų naudoti“, – sakė gesintuvą ministrui įteikęs Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo r. skyriaus pirmininko pavaduotojas ir ūkininkas Gedas Špakauskas.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kaip ūkininkauti, kai žemėje atsiranda paukščiams svarbių teritorijų

2023-06-06

Žemės ūkio ministerija tikslina laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, žemdirbiai primena – gamtą saugoti reikia, tačiau būtina nepamiršti ir apsirūpinimo maistu, tad labai svarbu rasti balansą. Žemės ūkio ministerija tikslina žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų pakeitimus. Vienas iš jų – atsisakoma draudimo Paukščiams svarbiose teritorijose žemės plotus keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, išskyrus pievomis. Po pakeitimų draudimas tampa neaktualus, nes į tokias teritorijas pateks tik daugiametės pievos ir šlapynės. ŽŪM Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriaus atsakyme portalui manoūkis.lt teigiama, kad atsižvelgiant į konkretaus ploto specifiką, tokiose teritorijose gali būti taikomi ūkinės veiklos apribojimai: draudimas arti ar persėti pievą; pievas keisti kitomis žemės ūkio naudmenomis, tačiau jas galima persėti; sausinti pievas.

Skaitykite daugiau:

 
 
Birželio 1 d. pieno gamintojus pasieks 6 mln. Eur nacionalinė pagalba

2023-06-02


Nuo birželio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda mokėti nacionalinės pagalbos išmokas pieno gamintojams. Didžioji dalis išmokų bus pervesta jau pirmą išmokų mokėjimo dieną – daugiau kaip 6 mln. Eur paramos pasieks beveik 9 tūkst. paramos gavėjų.
 
Iš viso bus išmokėta daugiau kaip 7,88 mln. Eur paramos 10,4 tūkst. pieno gamintojų. Bendra pagalbos suma vienam pieno gamintojui per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus negali viršyti 25 tūkst. Eur.
 
NMA beveik visiems pareiškėjams paramą išmokės iki birželio 5 d., o išimtinais atvejais, t. y. kai pareiškėjai nėra pateikę savo banko duomenų, iki liepos 7 d., kaip numatyta teisės aktuose.
 
Primename, kad pagalba, vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklėmis, teikiama pieno gamintojams:

kurie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d.;
jei vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių natūralaus žalio pieno supirkimo kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą;
kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš priekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
kurie pateikė paraiškas nacionalinei pagalbai gauti.

Pagalba pieno gamintojams mokama už Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. kovo 1 d. registruotas pienines karves.

 
 
Žemdirbiai: nevengiame mokesčių, tik nenorime būti nuskriausti

2023-05-30

Ūkininkai sako atvirai – mokėti mokesčių nevengia, tik nori, kad įgyvendinant mokesčių reformą būtų atsižvelgta į jų darbo specifiką. Nors atskaitymai už žemę ir toliau išlieka negalimi, tačiau šiokių tokių palengvinimų numatyta. Nuotoliniame Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) susitikime su Finansų bei Socialinės pasaugos ir darbo ministerijų atstovais kilo daug diskusijų, ieškota atsakymų ir bandyta paaiškinti, kodėl ūkininkus nauja mokesčių reforma neramina. Kaip teigė LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius, ūkininkai labai skaidrūs ir gerai matomi, nes gauna europinę paramą, todėl sumoka visus mokesčius.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Smulkiems ūkiams valstybė tiesia pagalbos ranką

2023-05-30

Viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių – parama smulkiesiems ūkiams įgauna vis didesnį pagreitį. Tai didelės apimties pagalba ir atskirai pieno ūkiams, kuriems tenka spręsti išgyvenimo klausimą šios pieno krizės akivaizdoje. Reikšminga paspirtimi gali pasinaudoti iki 9 melžiamų karvių laikantys žemdirbiai. Tad apie visa tai kalbamės su Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyr. specialiste Dalia Rutkauskaite.

Nuo gegužės 2 d. ir iki birželio 30 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Parama gana ženkli. Gerbiama Dalia, gal galite papasakoti, kaip sekasi? Kokių jau turite žinių apie priemonės populiarumą?

 

,Skaitykite plačiau

 
 
Pieno rinkoje – stabilumo ženklai, gerų žinių ūkininkams gali tekti palaukti

2023-05-24


Žemiausią lygį pastaraisiais metais pasiekusi pieno supirkimo kaina Lietuvoje pastaruosius tris mėnesius kito nežymiai ir siekė maždaug 37-38 centus už kilogramą. Kai kurie perdirbėjai sako tikėjęsi, kad kainos kils, tačiau to neįvyko, visgi per artimiausius mėnesius tikimasi pagerėjimo eksporto rinkose, nuo kurių priklauso ir supirkimo kaina vidaus rinkoje.

Tuo metu kai kurie ekonomistai prielaidų situacijos gerėjimui kol kas nemato ir sako, kad įtakos gali turėti nebent oro sąlygos.

Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina balandį buvo 37,9 cento už kilogramą – 0,7 proc. mažiau nei kovą ir 25,7 proc. mažiau nei prieš metus Panaši kaina laikosi nuo vasario ir iki tol paskutinį kartą buvo fiksuota 2021 metų spalį.

 

Skaitykite plačiau

 
 
Deklaravimas: rūpesčių kelia kraštovaizdžio elementai ir negamybiniai plotai

2023-05-11

 

Nors jau patvirtinta beveik 16 tūkst. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo paraiškų, vis dėlto žemdirbiai susiduria su probleminiais klausimais ir nesklandumais. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo reikalai aptarti Seime. Žemės ūkio viceministro Egidijaus Giedraičio teigimu, iš pradžių vidutiniškai viena paraiška buvo deklaruojama apie 7 ha, palaipsniui tas skaičius auga ir šiuo metu deklarauojama apie 10 ha vienoje paraiškoje. Viceministro teigimu, jau veikia ir veiklos ariamoje žemėje skaičiuoklė, deklaravimas vyksta sklandžiai. Trečiadienį Seimo Kaimo reikalų komitete pristatydamas deklaravimo aktualijas viceministras priminė, kad iš pradžių nemažai įtampos kilo dėl vandens ir pakrančių apsaugos juostų, tačiau, jo teigimu, pakeitus 4 GAAB, klausimų nebesulaukiama.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Ko imsis ŽŪM, pieno supirkimo kainoms toliau mažėjant?

2023-05-09

 

Pieno perdirbėjams ir supirkėjams gegužę 4–5 centais mažinant žaliavinio pieno kainas, vis daugiau karvių augintojų praneša vasaros pabaigoje arba rudenį išsiparduosiantys bandas, todėl bus skubinama priimti naują Pieno įstatymą, numatantį viešinti pieno supirkimo kainodarą ir didinti konkurenciją, teigia žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas. „Taip ir yra. Gauname pirmųjų indikacijų apie tai, kad pieno kainos yra mušamos – tai teigia ūkininkai. Kad įmonės informuoja ūkininkus, siunčia žinutes, pateikinėja sutartis, jog nuo gegužės 1-osios tam tikrais atvejais mažinama kaina nuo 4 iki 5 centų“, – BNS teigė P. Astrauskas.    

Skaitykite daugiau:

 
 
Pakeisti reikalavimai, kaip deklaruoti pakrančių apsaugos juostas

2023-04-25

 

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) praneša patikslinusi, kaip šio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo metu bus galima deklaruoti pakrančių apsaugos juostas. Jas šiemet privalu palikti prie nesureguliuotų vandens telkinių. ŽŪM pakeitė Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašą. Pranešama, kad aprašo pakeitimai galioja 2023 m. pasėlių deklaravimui ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms. Šiais metais deklaruojant žemės ūkio naudmenas, tiek prie sureguliuotų vandens telkinių, tiek prie melioracijos griovių GAAB 4 reikalavimai netaikomi.

Skaitykite daugiau:

 
 
Žemės ūkio ministerija įvardino idealų pieno ūkį

2023-04-20

Vadinamoji pieno krizė suskaldė ūkininkus. Žemės ūkio ministerija nusprendė skirti paramą tik tiems ūkiams, kurie dirba nuostolingai ir sukūrė Pieno įstatymą, kuris turėtų suvienodinti visų ūkininkų gaunamą kainą, nes dabar ji skiriasi keletą kartų.

„Pienas LT“ kooperatyvo pirmininkas Tomas Raudonis pareiškė, kad nuo krizės nukentėjo visi pieno ūkiai ir pieno gamintojai prašo pagalbos ne pajamų praradimui, bet nuostoliui padengti, kad nebankrutuotų, todėl valstybės parama reikalinga visiems, nes ūkiai, kurie efektyviai vysto gamybą ir ieško būdų, kaip kooperuotai kurti pridėtinę vertę, dabar nėra paramos taikinyje.


Skaitykite daugiau:

 

 

 
 
2023-04-08

 

 
 
J. Sviderskis apie 8 mln. Eur pieno ūkiams: cinizmo viršūnė ir kerštas už mitingus

2023-04-07

Žemės ūkio ministerija neatsižvelgė į socialinių partnerių pasiūlymus dėl 8 mln. Eur paramos pieno ūkiams, išskyrus į vieną, kurį pateikė likviduojamos statusą turinti Šeimos ūkininkų sąjunga.   Ketvirtadienį ŽŪM su viceministru Pauliumi Astrausku priešakyje surengė nuotolinį pasitarimą apie su pieno sektoriumi susijusių žemdirbių teikiamas pastabas žemės ūkio ministro įsakymui „Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Ministerija „gelbės“ ūkius: rems prastesnio pieno gamintojus

2023-03-29

Žemės ūkio ministras 2023-03-24 pranešė, kad Ministerijos skirtus 8 mln. Eur pieno krizei suvaldyti planuoja paskirstyti taip, kad ją gautų ūkiai, kurių šiandien parduodamo natūralaus supirkimo kaina yra žemesnė nei 35 centai. Vien dėl to, kad ŽŪM planuoja sietis prie natūralaus (žaliavinio) pieno, o ne bazinių rodiklių kainos, iš šios paramos grandinės visiškai pašalinami aukštesnės kokybės ir geresnės sudėties rodiklių pieną parduodantys ūkiai. Juk žaliavinio pieno kaina priklauso nuo daugelio rodiklių: bazinės kainos; sutartyje numatytų priedų ir priemokų; pieno kokybės rodiklių; pieno sudėties rodiklių. Bazinė pieno kaina numatyta pieno supirkimo sutartyje ir ji apskaičiuojama pagal bazinius rodiklius – kai riebalai yra 3,4 proc., o baltymai – 3 proc. Bazinė pieno kaina skiriasi tarp atskirų pieno supirkėjų. Taip pat skiriasi ir tarp atskirų pieno gamintojų, priklausomai nuo parduodamo pieno kiekio, nuo to, ar pienas paimamas iš ūkio, ar iš supirkimo punkto. Standartiškai už tą patį kiekį mažiausia bazinė kaina mokama supirkimo punktuose, bet ten pieną pristatantis ūkininkas neprivalo turėti pieno šaldytuvo ir gali pristatyti neatšaldytą pieną. Iš ūkio paimamą pieną visais atvejais privaloma atšaldyti.

Skaitykite daugiau: 

 
 
Kri­zi­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė. Pi­ke­tuo­ta prie Sei­mo

2023-03-28

Dau­giau kaip du tūks­tan­čiai Lie­tu­vos ūki­nin­kų prie Sei­mo rin­ko­si dėl pa­grin­di­nio tiks­lo – gel­bė­ti že­mės ūkį. Anot žem­dir­bių, kri­ti­nė si­tua­ci­ja pie­no sek­to­riu­je už­si­tę­sė per il­gai, o Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės reak­ci­jos į ki­lu­sią kri­zę – nie­ko ge­ro ne­ža­dan­čios.

Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pie­ni­nin­kų ir ki­tų žem­dir­bių aso­cia­ci­jų at­sto­vai su­si­ti­ko Pre­zi­den­tū­ro­je, taip pat su Sei­mo pir­mi­nin­ke Vik­to­ri­ja Čmi­ly­te-Niel­sen, prem­je­re Ing­ri­da Ši­mo­ny­te.
Su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vu­si Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Zi­ta Dar­gie­nė tei­gė, kad Pre­zi­den­tū­ro­je ūki­nin­kai nuo­sek­liai iš­dės­tė esa­mą si­tua­ci­ją, ta­čiau kaž­ko­kių konk­re­čių pa­siū­ly­mų iš Pre­zi­den­to at­sto­vų ne­su­lau­kė.

 

Skatykite plačiau

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  sekantis  >>