į pradžią
 
 
 
 
 
ATŠAUKIAMAS TELŠIŲ RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

       Atsižvelgiant į 2020-03-14 priimto vyriausybės nutarimo nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" 3.2.3p. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai  , yra atšaukiamas Telšių rajono ūkininkų sąjungos visuotinis narių susirinkimas, kuris buvo suplanuotas 2020-03-17. 

     Apie naują susirinkimą bus pranešta įstatuose numatyta tvarka. Pageidaujant 20% TRŪS narių, būtų galima visuotinį narių susirinkimą ir balsavimą suorganizuoti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones. 

     

 

 
 
SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Šiandien švenčiame ypatingą dieną, kai prieš tris dešimtmečius susitelkėme ir drąsiai visam pasauliui dar kartą paskelbėme, jog žengsime protėvių nueitu laisvos Lietuvos keliu. Suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų esame savo krašto šeimininkais ir ateities kūrėjais teįkvepia kūrybingiems planams ir ambicingiems darbams žengiant laisvės keliu, kuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės ir visos lietuvių tautos sėkmės istoriją! Tegul kovo 11-oji visuomet bus mus vienijanti ir telkianti šventė!

 

 
 

Paankstintas ir patvirtintas įsakymas, kad mėšlu ir (ar) srutomis galima tręšti laukus nuo 2020 m. kovo 10 d. iki lapkričio 15 d. 

Įsakymas

 

 
 
Telšių rajono ūkininkų sąjungos visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Telšių rajono ūkininkų sąjunga (žemiau TRŪS) praneša, kad š. m. kovo 17d. 11 val. UAB “Telšių vandenys” salėje (adresas: Plungės g. 55, Telšiai) vyks visuotinis ataskaitinis  ūkininkų sąjungos susirinkimas.

 

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 

Aktualijos ir diskusijos.
Narių priėmimo, šalinimo tvarka.
Įstatų atskirų punktų pakeitimo ir papildymo.
2019 metų TRŪS veiklos ataskaita.
2019 metų TRŪS finansinė ataskaita.
TRŪS pirmininko ir  tarybos rinkimai.

 

Prašome dėl papildomos informacijos ir narystės patvirtinimo anketų siuntimo kreiptis sąjungos el.p. telsetrus@gmail.com 

Anketa narystei patvirtinti 

plačiau
 
TRŪS emblema (projektas)

Pristatome emblemos pavyzdį pritaikytą įvairiose erdvėse.

plačiau
 
2020 m. balandžio 1 d. 11 val. mokymai žemės ūkio veiklos subjektams apie deklaravimą

ATŠAUKIAMAS, dėl paskelbto LR karantino

Telšių rajono ūkininkų sąjunga suorganizavo, kad 3 val. nemokamus mokymus žemės ūkio veiklos subjektams, savarankiškai teikiantiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pravestų  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras   2020 m. balandžio 1 d. 11.00 val. Telšių regioniniame  profesiniame mokymo centre , adresu Daukanto g. 17. Telšiai.  

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-128 “Dėl 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios nustatymo ir mokymų savivaldybių specialistams organizavimo“ 1 punktu nustatyta 2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžia – 2020 m. balandžio 20 d.

Registracija

 
 
Praktinis Agrosmart programos taikymas kovo 3 d. 12 val.

Š. m. vasario 12d. buvo pristatytas projektas “Tvaraus ūkininkavimo modelio sukūrimas taikant naujas ūkio valdymo priemones", kas dalyvavote šiame pristatyme, matėte. 

Dabar galėsite su AGROSMART programa susipažinti praktiškai,  su šiuolaikiniu dronu bus  parodyta kaip surenkami laukų duomenys, matoma kokių mineralinių medžiagų trūksta dirvožemyje. Bus galima šios programos pagalba sudaryti tręšimo planus. Taikant šią metodiką, bus sukurtos papildomos prielaidos ūkio pajamų didėjimui, sąnaudų mažėjimui, aplinkos taršos mažėjimui ir prisidės prie aktualių socialinių problemų sprendimo taip pat Agrosmart programa galima teikti atasakaitas Valstybinėms institucijoms, deklaruoti pasėlius...

 

Šis grupės susitikimas vyks kovo 3d. 12val. Ūkininko Rimanto Šerlinsko ūkyje. Adresas: Rapalių k.3, Luokės sen., Telšių r. sav.

Telefonas pasiteiravimui: 8 687 71089

Renginio trukmė apie 1val.

Registracija

 

 
 
Į akciją Briuselyje važiavo ir mūsų rajono ūkininkas

Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos ūkininkai Briuselyje surengė taikią akciją, pavadintą „Prezidento palaikymo akcija“. Joje dalyvavęs Telšių rajono atstovas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Telšių skyriaus narys Sigitas Pudžiuvelis džiaugiasi, kad protestas buvo pastebėtas, ir tikisi teigiamų pokyčių.

plačiau...

 

 
 
Akcija Briuselyje: protestavo ne smulkieji ar stambieji, o vienminčiai

Briuselis. Lietuvos žemdirbiai prie Europos Parlamento reikalavo teisingumo ir teisybės ir žadėjo į Briuselį važinėti tol, kol tą teisybę – vienodas tiesiogines išmokas visiems ES šalių žemdirbiams – pasieks. Plačiau

 
 
Dėl vykimo į Briuselį vasario 19-21 d.

Lietuvos žemės ūkio taryba (toliau – LŽŪT) organizuoja vykimą į Briuselį vasario 19-21 d.,

plačiau
 
Nederlingų žemių žemėlapis stumia ūkininkus į užribį

2020-02-14  Dėl nenašių žemių žemėlapio, pagal kurį nepalankiose ūkininkauti vietovėse dirbantiems ūkininkams skiriama papildoma parama, aistros verda jau nemažai metų ir pabaigos nematyti. Dirbantys nepalankiose ūkininkauti žemėse ūkininkai susiduria su daugybe

Plačiau

 

 
 
<<  ankstesnis  10  16   17   18   19