į pradžią
 
 
 
 
 
Š. m. balandžio 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.

2022-04-18

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme gali būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti. Plotas, kuriame ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, nuimamas einamaisiais metais pasėtų augalų derlius, turi atitikti ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimus, jame bus galima naudoti augalų apsaugos produktus ir ūkininkai nepraras žalinimo išmokų. Tokį žaliojo pūdymo plotą reikia deklaruoti PDŽ kodu.

 

Skaitykite plačiau

 
 

 
 
Ūkininkams apie augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus

2022-04-15

Netinkamai naudojami augalų apsaugos produktai (AAP) gali užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį, pakenkti sveikatai. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje, siekia užtikrinti, kad mūsų stalą pasiektų saugus ir sveikas maistas, būtų išvengta žalos aplinkai ir žmonių sveikatai. Kasmet tikrindami ūkininkus, susiduriame su AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymo atvejais. Todėl labai svarbu žemdirbiams dar kartą prisiminti svarbiausius AAP naudojimo reikalavimus, kad pastarieji būtų naudojami tausiai, atsakingai ir saugiai.

 

Skaitykite daugiau

 
 
Artėja pasėlių deklaravimas – aptarti svarbiausi pokyčiai

2022-04-12

Artėjant pasėlių deklaravimui, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai socialiniams partneriams, savivaldybių žemės ūkio skyrių bei seniūnijų specialistams pristatė tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijas.

Konferencijos „Tiesioginių išmokų bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos su plotu susijusių priemonių aktualijos“ dalyviams priminti svarbiausi šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų  deklaravimo pokyčiai: pievų ir ganyklų priežiūros, susietosios paramos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių naujovės.

 

Skaitykite plačiau

 

 

 
 
Prasideda antrasis paraiškų surinkimo etapas ūkiams modernizuoti

2022-04-12

Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos. Paraiškos priimamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai.

Skaitykite plačiau

 
 
Smulkiesiems pieno ūkiams išimties nebus – privalės įsigyti šaldytuvus

2022-04-03

Lieka vos 9 mėnesiai iki dienos, kai smulkiuose pieno ūkiuose, kur yra melžiamos vos 3 ar iki 10 karvių, turės būti įrengti šaldytuvai, beje, atskirose patalpose. Tokią žinią Suvalkijos regiono smulkūs pieno tiekėjai pasitinka be entuziazmo. Nors jie tikėjosi, kad toks reikalavimas užmirštas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bei Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai primena, kad jis niekur nebuvo dingęs ir pats metas tam ruoštis.

Nori aiškumo

Vilkaviškio rajone smulkūs pieno tiekėjai ūkiuose primelžtą pieną suveža į kelias pienines – Bartninkuose veikiantį žemės ūkio kooperatyvą (ŽŪK) „Melbras“ bei į Alksnėnuose įsikūrusį ŽŪK „Senoji kryžkelė“. Mažų pieno ūkių šeimininkai šį pavasarį tarpusavyje svarstė, ar tikrai nuo 2023 metų sausio 1-osios jiems reikės savo ūkiuose pasistatyti pieno šaldytuvus ir kiek tai kainuos, jeigu juose turės laikyti pamelžtą pieną. Patys neradę atsakymo, rūpimą problemą išsakė „Valstiečių laikraščio“ redakcijai.

Skaitykite plačiau

 
 

2022-03-22

 

Telšių rajono ūkininkų sąjunga kviečia kartu vykti į žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2022".  Planuojama vykimo data būtų kovo 31 (ketvirtadienis) - bet gali ir keistis... 

 

Kovo 31 – balandžio 2 dienomis į Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademiją (VDU ŽŪA) sugrįžta tradicinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...“, jau ketvirtį amžiaus visam Baltijos regionui paskelbianti pavasarinio darbymečio pradžią
Žemės ūkis – viena sparčiausiai modernėjančių sričių. Todėl paroda „Ką pasėsi…“ ūkininkams, kitų agroverslų atstovams yra kelrodis, atskleidžiantis naujausias idėjas ir inovacijas, platforma įsigyti naujų pirkinių, galimybė užmegzti naujus kontaktus, konsultuotis.
 

 

Būtina registracija, norint laiku rezervuoti autobusą. 

 
 
Kai reikia, žemaičiai net labai greiti

2022-03-12

Lietuvos ūkininkų sąjungai (LŪS) ir „Ūkininko patarėjui“ paskelbus akciją, kad bus renkami pinigai Ukrainai remti, šios sąjungos Telšių skyriaus ūkininkai per parą paaukojo 5 920 Eur. „Didžiausia vieno žmogaus aukota suma – 1 000 Eur, kiti aukojo po 200–500 Eur. Nesvarbu suma, svarbiausia, jog sąjungos nariai neliko abejingi, – sakė skyriaus pirmininkė Zita Dargienė. – Gal šiek tiek ir keista, bet aukas į mūsų sąskaitą pervedė vienas žmogus iš Panevėžio ir vienas mažeikiškis. Jie nėra kilę iš mūsų rajono, tačiau feisbuke radę mano pranešimą apie akciją, apsisprendė drauge su mumis joje dalyvauti. Surinktus pinigus iškart pervedėme į LŪS sąskaitą, kad tik jie kuo greičiau pasiektų Ukrainą. Aukas renkame ir toliau.“

Išgirdusi nusistebėjimą, kad žmonės taip greitai sureagavo į pirmininkės kvietimą, Z. Dargienė pasakė: „Kai tikrai reikia, žemaičiai būna net labai greiti.“ Ir ji teisi. Telšiškiai ne tik pinigus renka, bet ir savo turimus laisvus butus, sodybas siūlo nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Be to, jie atsiliepė ir į Ukrainos prašymą paremti maisto produktais

 

Skaitykite plačiau

 
 
Su Kovo 11-ąja

2022-03-11
Šiandien kaip nei vienus kitus atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metus suprantame tikrosios Laisvės kainą. Šiandien esame susivieniję vardan Ukrainos Laisvės. Šiandien su jais dalinamės viskuo, kuo galime, kad išsaugotume ir savo Laisvę. 
Su Kovo 11-ąja mieli ūkininkai, partneriai, kolegos, bendražygiai! AČIŪ, kad ESATE! Išlaikykime šį Vienybės egzaminą vardan visos Europos ateities Laisvės!
 

 
 
Pakartotinis susirinkimas 2022-03-21

Paskelbimo data 2022-03-09

2022-03-09 (trečiadienį)  įvykusiame visuotiniame Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių  susirinkime kvorumo nebuvo, todėl nebuvo priimti jokie sprendimai. 
Pakartotinis visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks 2022 03 21  11 val,  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 
 

Registracija nuo 10:30 val. - 11:00 val.

Susirinkimo darbotvarkė: 

1.     Svečių pasisakymai.

2.     2021 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

3.     2021 metų Telšių rajono ūkininkų sąjungos finansinė ataskaita ir tvirtinimas.

4.     Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas;

5.     Nario mokesčio mokėjimo tvarka.  

6.     Diskusijos ir aktualijos.

 

 

 
 
Smulkiesiems ūkiams – beveik 21 mln. Eur paramos

2022-03-06

15 tūkst. Eur – tiek vienam verslo planui įgyvendinti gali gauti smulkieji ūkininkai. Visą kovo mėnesį jie kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Šiam paraiškų priėmimui skirta  20,66 mln. Eur  (iš jų 5 mln. Eur – pieninei galvijininkystei).

Remiama žemės ūkio produktų gamyba, žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Išmoka mokama 2 dalimis: pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o likusi dalis (20 proc.) mokama tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai. 

 

Skaitykite plačiau

 

 
 
REGISTRACIJA Į SUSIRINKIMĄ

2022-03-03


Primename  kad  2022-03-09 (trečiadienį) 11 val. šaukiamas   visuotinis Telšių rajono ūkininkų sąjungos  narių susirinkimas, kuris vyks Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje 5 aukšte, adresu Katedros aikštė 6, Telšiai. 


Prašome užsiregistruoti, nes skaičiuojame kavos/arbatos puodelius, kad nebūtų per daug ar per mažai užsakyta.
Ačiū už supratingumą. 

 

 
 
Dėl paramos konservais Ukrainos kariams rinkimo akcijos vykdymo

2022-02-28
Skubiai reikalinga pagalba iniciatyvai padėti kariaujančiai Ukrainai negendančiais maisto produktais, konkrečiai mėsos, pieno (kondensuotas pienas)  ir žuvies konservais. Į Lietuvos žemdirbius kreipėsi dėl šios pagalbos Всеукраїнська Аграрна Рада.
Telšiuose renkama parama  "Agro gilė" patalpose Sedos g. 30, Telšiai  iki pirmadienio kovo 7 d.  17:00 val.

Konservų kiekiai ir surinkimas: kalba eina NE apie pavienių konservų dėžučių surinkimą, bet apie aiškiai gamintojo ženklintas, turinčias galiojimo datas dideles konservų pakuotes. už didesnį kiekį galimas ir nuo sąjungos apmokėjimas.
Sąjunga taip pat ieško informacijos ir apie galimybes užsakyti konservų partijas cechuose, cecheliuose, kurie užsakius dar galėtų jų pagaminti.  
Jei turite tokių galimybių gauti ir/ar sukaupti gamyklines pakuotes, informuokite.


Telšių r. ūkininkų sąjunga 
Pirmininkė Zita Dargienė
861253794
 

 
 

2022-02-28


Situacija greitai keičiasi ir pirmininkas LŪS informavo, kad atsirado galimybė tiesiai iš konservų gamintojų nupirkti nemažą jų kiekį. Tam reikalinga skubiai susirinkti pinigus. LŪS prašo visų, norinčių ir galinčių prisidėti narių, pervesti pinigus į savo rajono ūkininkų sąjungos sąskaitą 

Gavėjas: TELŠIŲ  RAJONO ŪKININKŲ SĄJUNGA

Įm. kodas: 300108616

Sąsk. Nr. LT  09 5011 3000 1400 0219  Kredito unija "Germanto lobis"

Lėšų paskirtis: Parama Ukrainai


Planuojama nuo LŪS nupirkti tiek mėsos konservų, kiek bus surinkta per artimiausią parą.

 
 
Lietuvos ūkininkams išartų pievų šiemet atkurti nereikės

2022-02-25

Žemės ūkio ministerijai po intensyvių derybų ir konsultacijų su Europos Komisija pavyko pakoreguoti daugiamečių pievų referencinius dydžius. Dėl to Lietuva neperžengė leistinos pievų plotų sumažėjimo ribos ir ūkininkams suartų pievų šiais metais atkurti nereikės.

„Derybos su Europos Komisija pavyko. Argumentai, kad iš referencinių dydžių turi būti atimti pievų plotai, virtę miškais, pelkėmis, šlapynėmis, kurių nėra galimybės deklaruoti, bei ekologiniam ūkininkavimui skirtos naudmenos – buvo pagrįsti. Reglamentas dėl pievų išsaugojimo neturi būti supriešinamas su kitais aplinkosauginiais tikslais bei priemonėmis ir dirbtinai nemažinti dirbamos žemės plotų.

Nors pavyko įrodyti Europos Komisijai, kad Lietuvoje pievų situacija yra normali, tai nereiškia, kad ūkininkai gali kinkyti plūgus ir arti toliau.

Skaitykite daugiau

 
 
Kviečiame teikti paraiškas valdų modernizavimui

2022-02-22


Kovo 1 d. – balandžio 29 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tai pirmasis š. m. paraiškų surinkimo etapas, kuriam skirta 36 101 998 Eur suma.
 
Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

pieninei galvijininkystei skirta 19 408 690 Eur;
mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, skirta 1 055 128 Eur;
kiaulininkystei skirta 6 200 000 Eur;
paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, skirta 5 725 000 Eur;
sodininkystei, daržininkystei, uogininkysei skirta 3 713 181 Eur.

Skaitykite daugiau

 
 
Kaip įteisinti neregistruotus gręžinius

2022-02-20

Aplinkos ministerija parengė detalų aprašą, kokius konkrečius veiksmus turės atlikti gyventojai neregistruotiems gręžiniams įteisinti. Pateiktas derinti Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo projektas numato, kad gyventojai, norintys įteisinti gręžinius, pirmiausia turi kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti paraišką dėl pritarimo naudoti gręžinį.

Skaitykite daugiau

 
 
Veiklą pradėjo žemės ūkio ministro patariamoji institucija – Žemės ūkio ministerijos kolegija

2022-02-20

Surengtame pirmajame naujai įkurtos Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje aptartos paramos investicijoms į žemės ūkio valdas ir žemės ūkio produktų perdirbimą paskirstymo aktualijos. Kolegijos pirmininkas žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas su kolegijos nariais – socialiniais partneriais diskutavo dėl finansavimo prioritetų, remiamų sektorių ir jiems skiriamų sumų, aptarė ir planuojamas paraiškų priėmimo datas.

Skaitykite plačiau

 
 

 
 
Ra­jo­no ūki­nin­kai: da­bar­ti­nė rink­lia­va už at­lie­kas yra tei­sin­ga

2022-02-08

Nau­jos re­dak­ci­jos vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą nuo­sta­tai, ku­rie per­nai bu­vo pa­reng­ti, bet taip ir li­ko Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ne­pat­vir­tin­ti, to­liau ke­lia aist­ras. „Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­ja su­lau­kė Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos laiš­ko, ku­ria­me ūki­nin­kai iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją dėl ke­ti­ni­mų jiems di­din­ti mi­nė­tą mo­kes­tį. Esą siū­lo­mas įkai­nis vi­siš­kai ne­pro­por­cin­gas pa­slau­gai, ku­ri rea­liai net nė­ra su­tei­kia­ma. Dau­gu­ma Tel­šių ra­jo­no ūki­nin­kų ne­si­nau­do­ja in­di­vi­dua­liais kon­tei­ne­riais kaip ūki­nin­ko ūkis, o nau­do­ja­si gru­pi­niais kon­tei­ne­riais, pri­skir­tais vi­sam kai­mui, kaip fi­zi­niai as­me­nys.

Skaitykite plačiau

 
 
<<  ankstesnis  5   6   7   8   9   10   11   sekantis  >>