į pradžią
 
 
 
 
 
Netinkamai deklaravę pasėlius, ūkininkai praranda ženklias pinigų sumas

„Pandemijos metu saugiausia deklaruoti iš namų, o apsilankius seniūnijose būtina laikytis saugios deklaravimo bei paraiškų teikimo tvarkos“, – teigia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

 Plotų valdymo dokumentus būtina užregistruoti Valdų registre. Užregistravę mažiau kaip 80 proc. deklaruoto ploto pareiškėjai priskiriami rizikingų pareiškėjų kategorijai.

„Deklaruojant plotus svarbu tiksliai įbraižyti laukų ribas bei nurodyti visus netinkamus paramai plotus. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) tiksliai įbraižomos laukų ribos pagal pateikiamoje aerofotografinėje žemės dangos nuotraukoje matomas žemėnaudų ribas“, – paaiškina NMA.

Pažymėtina, kad deklaruojantieji savarankiškai iš namų, turi perbraižyti laukus nuosekliai pagal šiuos sluoksnius: 2017–2019 ortofotografinis sluoksnis, 2017–2019 palydovinių vaizdų ir VMT (Valstybinės miškų tarnybos) sluoksnis, NMA 2019 patikrų duomenys, NMA 2018 patikrų duomenys ir 2019 m. deklaruoti laukai.

PPIS pagal NMA 2019 m. administravimo duomenis sukuriama einamųjų metų paraiška, tai yra pateikiami pareiškėjo praėjusių metų suadministruotos paraiškos duomenys.

Svarbu ir tai, kad ūkininkai sugeba patys prarasti dalį paramos, kai vėluojama pateikti paraišką arba pakeičiami paraiškos duomenys.

„Nors 2018 m. ženkliai sumažėjo pavėluotai pateiktų paraiškų skaičius (1 330), tačiau 2019 m. jų skaičius vėl padidėjo iki 3 243. Taip pat padaugėjo vėlavimo atvejų keičiant paraiškos duomenis: 2018 m. deklaruoti duomenys buvo keičiami pavėluotai 2 427 paraiškose, o 2019 m. – 4 314 paraiškų“,  statistiką pateikia NMA. 

Pavėluotai pateikus paraišką arba laiku pateiktoje paraiškoje pavėluotai įbraižant naują lauką/didinant įbraižytą lauką už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) visos išmokos mažinamos 1 proc., tad kuo ilgiau ūkininkas delsia pateikti paraišką ar pakeisti esminius jos duomenis, tuo didesnį jis patiria nuostolį.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad pavėluotai pateikę paraiškas ar pakeitę paraiškos duomenis ūkininkai laikomi ypač rizikingais, todėl atliekamos papildomos patikros vietoje bei ūkininkų prašoma pateikti visų deklaruotų plotų valdymo teisės ir žemės dirbimo faktą pagrindžiančius dokumentus.